مغـ ـز در رفتــ ـه

ای خ

گاهی بایدبعضیها را از گذشته مان حذف کنیم

؛به یک دلیل ِ ساده :

آنهابه آینده ما تعلق ندارند...

.

.

.اگه هنوزم میام اینجــ ـا ب یاد خاطرات خوبمــه

واسه دل خودمـ ـه

دلم میگیره میام اینجا مینویسم تا آروم بشم و دیگه بیشتر میام

خیلی سختـــ همه چی داره جلو میره

دارم با عذاب زندگی میکنمــ با پشیمونی

اونی که دوسش دارم کنــارمـــه امـــآ نه به عنـــوآن عشقم به عنوانــ یه وست که پشتمــه

یه مدت سعی کردهــ بودم ازش دور بشم تا شــ ـاید کمتر اذیت بشم

بهش گفتم دیگه نمیخوام ببینمت

اما به یه سری راه ها همیشه باعث میشد جلو چشم هم باشیم

امـــــــــــا من خیلی اشتباه کردمو اون همشونـــا دیدهـــ

و نمیخواد باهام باشـ ــــــــــــــــه و هر روز من دارم

حسرت اشتباهاتمو میخوردم چون اونی که میخوام کنارمــه اما نه اونجوری که میخوام......

نــه

سه شنبه پنجم دی 1391| 2:44 |negin| |


دیدی که سخــــت نیســـــت
تنها بدون مــــــــــن ؟!!

دیدی صبح می شود
شب ها بدون مـــــــــن !!
...

این نبض زندگی بــــــــی وقفه می زند…
فرقی نمی کند
با مــــــن …بدون مــــــن...
                            
سه شنبه سی ام آبان 1391| 1:44 |negin| |


בیـــگَــــر نـــﮧ اشـکـــهایــم را خــواهــــے בیـــב

نـﮧ التـــمـاس هـــایم را

و نـﮧ احســـاســاتِ ایــטּ בلِ لـعـنـتــــے را…

بــﮧ جـــایِ آטּ احســـاســـے که کُـــشـتــــے

בرخـتــــے از غــــرور کـاشـتم… 

  .

سلام دوستــآی گلم ببخشیـــد اگه سر نمیزنم

بخــــدا وقت نمیکنم

وگرنــه بیادتوونــــم

یکشنبه پنجم شهریور 1391| 2:12 |negin| |